Zing mee met Pinkelotje

Iene, miene, mutte

Iene, miene, mutte,
tien pond grutten,
tien pond kaas,
Iene, miene, mutte,
blijft de baas.
 

 
 

terug naar liedjespagina
 
terug naar Pinkelotje
terug naar Pinkie