Zing mee met Pinkelotje
Des winters als het regent

Des winters als het regent dan zijn die paadjes diep, ja diep ...
Dan komt dat loze vissertje, vissen al inne dat riet ...
met sinne rijf stok, met sinne strijk stok
met sinne lap zak, met sinne knap zak
met sinne lere van dirre dom dere
met sinne lere laarsjes an

Dat loze molenarinnetje ging in haar deurtje staan, ja staan ...
omdat dat aardig vissertje voor bij haar henen zou gaan
met sinne rijf stok, met sinne strijk stok
met sinne lap zak, met sinne knap zak
met sinne lere van dirre dom dere
met sinne lere laarsjes an

Wat heb ik jou misdreven, wat heb ik jou misdaan, ja daan ..
en dat ik niet met vrede voorbij jouw deurtje mag gaan
met sinne rijf stok, met sinne strijk stok
met sinne lap zak, met sinne knap zak
met sinne lere van dirre dom dere
met sinne lere laarsjes an

Gij hebt mij niet misdreven, gij hebt mij niet misdaan, ja daan ...
maar gij moet mij driemaal zoenen, eer gij van hiere mocht gaan...
met sinne rijf stok, met sinne strijk stok
met sinne lap zak, met sinne knap zak
met sinne lere van dirre dom dere
met sinne lere laarsjes an

terug naar liedjespagina
 
terug naar Pinkelotje