Zing mee met Pinkelotje

Potjeslatijn

Ik zou laats met mijn kleine zus
eens om een boodschap gaan
Toen w'ergens in een stille straat
een meisje zagen staan
dat meisje zong zo lief en zacht
een vrolijk aardig lied
Maar wat zij nu eigenlijk zong
Ja, dat verstond ik eigenlijk niet

Zij, zij, zij zong van:

Heidi-lokierda, tjoemela-di-roedel-didel-da (2x)
Tsja-tsja-tsja roedel-didel-da
Ha-ha-ha roedel-didel-da
Tsjoemela-di-roedel-doedel-didel-da
Ha, ha, ha, ha!
Roedel-di-da .... Roedel-di-da
Tsjoemela-di-roedel-doedel-didel-da
Ha, ha, ha, ha!

Ik zag haar nog een keer of wat
en horode 't deuntje aan
Maar ach, hoe scherp ik luist'ren mocht
ik kon haar maar niet verstaan
Misschien was zij geen Hollands kind
en sprak z'een vreemde taal
Ik dacht "ik zal 't wel nooit verstaan
al hoor ik 't duizendmaal" - Zij, zij, zij zong van ......

Dat deuntje wil niet uit mijn hoofd
ik zong 't mijn zusje voor
en 't kleine ding zingt al mee
en heus hel aardig hoor
waar ik ook ga, waar ik ook sta
ik hoor maar steeds dat lied
ik heb het altijd in mijn oor
Vergeten kan 'k het niet - Zij, zij, zij zong van ......

Moet ik voor moe een boodschap doen
dan zing ik 't onder 't gaan
en als ik 't uitgezongen heb
begin 'k weer van voor af aan
Ja soms hoor ik het in mijn droom
een stem, zo lief en zo zacht
en die zingt dan dat deuntje ook
in 't midden van de nacht - Het, het, het gaat dan van ......

terug naar liedjespagina
 
terug naar Pinkelotje