Kinderboekenweek 2023

In 2023 werd de 69e Kinderboekenweek georganiseerd

In dit jaar werden er nog geen Gouden en Zilveren Griffels uitgereiktjaar eerder (2022) terug naar het overzicht jaar later (2024)