ANWB Streetwise Logo

ANWB Streetwise

ANWB Streetwise biedt scholen een doorlopend programma voor de groepen 1 tot en met 8 en richt zich, door van middel van praktische oefeningen, op het vergroten van veilig verkeersgedrag van kinderen. Centrale thema vormt de remweg, reactietijd, stopafstand, fietsvaardigheid en kinderbeveiligingsmiddelen (autostoeltje en autogordels). De onderdelen richten zich op verschillende leeftijdscategorieën en daarmee op verschillende onderwerpen met betrekking tot verkeersdeelname.

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm.

ANWB Streetwise Vierluik

De 4 verschillende programma's zijn:

Toet toet (groep 1 en 2)

Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

Blik en klik (groep 3 en 4)

Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig meerijden in de auto.

Hallo auto (groep 5 en 6)

Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les, evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren.

Trapvaardig (groep 7 en 8)

Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels een uitdagend fietsparcours.

ANWB Streetwise symbolen balk>

ANWB Next Level

Het vervolg op Streetwise is Next Level voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar.

ANWB Streetwise Next Level bus

Deze leeftijdscategorie loopt veel risico in het verkeer. In deze periode fietsen jongeren vaak langere routes ten opzichte van de basisschool en fietsen zij vaker zelfstandig. Daarnaast zijn jongeren van deze leeftijd nog volop in ontwikkeling, het groepsgedrag en afleiding door onder andere de mobiele telefoon en groepsdruk kunnen een grote rol spelen in hun gedrag.

De drie onderdelen van het programma hebben als algemeen doel om een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen op het gebied van verkeer. Dus door de kennis van de verkeersregels te vergroten en te verbeteren en om meer inzicht in de gevolgen van hun (on)veilige gedrag te krijgen.

Next Level bestaat uit drie onderdelen:

Verkeersworkshop "IK & het verkeer!" (1e klassen, geschikt voor alle niveaus)

Tijdens deze interactieve workshop worden de leerlingen zich bewust van hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen.

ANWB Verkeersbus (2e klassen, geschikt voor alle niveaus)

De Verkeersbus staat in de nabijheid van de school. De opvallende Verkeersbus zit vol met de allernieuwste apparatuur waarmee de leerlingen vijf verschillende workshops volgen.

ANWB Virtual Reality (klas 3, geschikt voor alle niveaus)

Door middel van Virtual Reality worden de leerlingen op de plek van de andere bestuurders gezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld een buschauffeur, vrachtwagenchauffeur of een automobilist. Op deze manier zien zij hoe andere weggebruikers naar het verkeer kijken en worden zij geconfronteerd met hun eigen gedrag in het verkeer.

ANWB Streetwise Next Level VR Bril

Kijk op de site van de ANWB voor meer informatie: ANWB Streetwise