Voetbal

EK 2021

Het bekende woorden spelletje Galgje maar dan met woorden die met voetbal te maken hebben.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W
X

Y
Z

We vonden galgje en de bijbehorende galg niet zo gezellig, dus hebben we deze vervangen door voetballen.

Probeer het woord te vinden in 10 beurten.

Klik op de letter waarvan je denkt dat deze in het woord zit.

Als deze letter in het woord zit, dan wordt deze zichtbaar gemaakt.

Zit de gekozen letter niet in het 'galgje-woord', dan verlies je een voetbal...

Knutselen