Sudoku

Sudoku is een logisch puzzelspel dat bestaat uit een rooster van 9 bij 9 vakjes, onderverdeeld in negen blokken van 3 bij 3 vakjes. Het doel van het spel is om elk vakje van het rooster in te vullen met een getal van 1 tot 9, zodanig dat elk getal maar één keer voorkomt in elke rij, elke kolom en elk blok.

Om een Sudoku-puzzel op te lossen, moet je beginnen met het zoeken naar de ontbrekende getallen in het rooster en proberen te bepalen welk getal op elke lege plek hoort. Dit kan gedaan worden door logisch te redeneren en door middel van deductie. Bijvoorbeeld, als een bepaalde rij al zeven getallen heeft en er slechts één leeg vakje is, kun je redeneren dat het ontbrekende getal een 9 moet zijn, omdat dat het enige getal is dat nog niet in die rij voorkomt.

Naarmate je meer getallen invult, wordt het makkelijker om te bepalen welke getallen nog ontbreken en waar ze moeten worden ingevuld. Sommige Sudoku-puzzels zijn gemakkelijker dan andere, afhankelijk van het aantal getallen dat al in het rooster is ingevuld en de structuur van de puzzel.

Sudoku is een leuke en uitdagende puzzel die je geest scherp houdt en je logisch denkvermogen ontwikkelt. Het kan ook een ontspannende activiteit zijn om jezelf uit te dagen en je te concentreren op iets anders dan alledaagse zorgen.

Volgende Sudoku

Puzzel

1 2 8 4 3
7 5 2 6 3 8
8 9 3 7 5 4
9 5 7 2 3
5 4 7 9 1 6
2 8 6 9 1 4 7
2 9 3 8 1
4 6 1 2 7 9
1 8 5 3 7 9 6 4

Oplossing

6 1 2 8 4 3 7 9 5
7 5 4 9 2 6 1 3 8
8 9 3 7 1 5 6 4 2
9 6 1 4 5 7 8 2 3
5 4 7 2 3 8 9 1 6
3 2 8 6 9 1 4 5 7
2 7 9 5 6 4 3 8 1
4 3 6 1 8 2 5 7 9
1 8 5 3 7 9 2 6 4

Terug naar Pinkelotje