Sint Nicolaas is weer in 't land
 

 Sint Nicolaas is weer in 't land
 O jongens, jongens, fijn!
 Ik vraag aan moe een grote mand
 Mijn schoen is maar zo klein.
 Die mand moet in de kamer staan
 En komt dan Sinterklaas
 Wie weet wat er wordt ingedaan
 't Is toch zo'n goeie baas!
 

 Muziek in MIDI
 
 
 terug naar Sinterklaas pagina
terug naar liedjespagina
 
terug naar Pinkelotje
terug naar Pinkie