Zing mee met Pinkelotje
 
Daar klingelt een klokje

Daar klingelt een klokje met zilveren klank
het nodigt zo vriend'lijk tot rust en tot dank
en roept tot ons allen: de taak is volbracht,
goedenacht, goedenacht

De zonne ging onder bleekt is haar glas
De maan leidt de reizen der sterren ten dans
en dart'lend blonken z'in water hun pracht
goedenacht, goedenacht

Een zuchtje suist fluist'rend in 't ruisende riet
de kever zoemt gonzend om 't boembed een lied
de nachtegaal slaakt aan den woudzoom zijn klacht
goedenacht, goedenacht

Schijnt vrien'lijke sterren en tintelt naar lust
slaapt vogels en bloemen ook wij gaan ter tust
Nacht armen en droeven en kranken, rust zacht
goedenacht, goedenacht

terug naar liedjespagina
 
terug naar Pinkelotje