Zing mee met Pinkelotje
 

Stille nacht, heilige nacht
RK versie

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht,
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe God'lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van Uwe geboort',
Jezus, van Uwe geboort'.

Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst Uw pracht;
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, ligt daar,

Muziek in MIDI
 
 
 Beltonen versie
 
Nokia / RTTL:
stille_nacht:d=4,o=4,b=180:g3,8a3,g3,2e3,8p,g3,8a3,g3,2e3,8p,2d,d,2b3,8p,2c,c,g3
 
Siemens C25/C35:
G3(1/4) A3(1/8) G3(1/4) E3(1/2) P(1/8) G3(1/4) A3(1/8) G3(1/4) E3(1/2) P(1/8) D4(1/2) D4(1/4) H3(1/2) P(1/8) C4(1/2) C4(1/4) G3(1/4)  
 
  terug naar Kerst liedjes pagina
terug naar liedjespagina
 terug naar beltonen pagina
 
terug naar Pinkelotje
terug naar Pinkie
 
Stuur deze pagina naar een vriendje of vriendinnetje