Kinderboekenweek 2021

In 2021 werd de 67e Kinderboekenweek georganiseerd

In dit jaar werden er nog geen Gouden en Zilveren Griffels uitgereiktjaar eerder (2020) terug naar het overzicht jaar later (2022)